Zelf aan de slag met hoofdstuk 6 – 4KBL


Opdracht

Maak een word document.

  1. Maak een schema van de sociale zekerheid in Nederland. Gebruik hiervoor je boek, pagina 169 en 170.
  2. Doe 2 spelletjes van hoofdstuk 6 en plak print-screens van je resultaten in je bestand.
  3. Beschrijf in eigen woorden hoe het zit met de inactieven en actieven in Nederland. Gebruik hiervoor blz. 174.
  4. Heb je tijd over maak je bestand dan mooier door een voorkant.

Je hebt hiervoor 1 les.