Zelf aan de slag met hoofdstuk 6 – 3TL

Maak een samenvatting van hoofdstuk 6.

Zorg ervoor dat je alle begrippen en formules besproken hebt.
Zorg voor minimaal 2 plaatjes per paragraaf.
Zorg voor minimaal 2 Kahoot vragen per paragraaf.