Zelf aan de slag met hoofdstuk 4 – 4TL
LET OP!

Lees eerst de hele opdracht en stel dan pas vragen.

Hoofdstuk 4 – Produceren

Er zijn 4 sectoren; de primaire, secundaire, tertiaire en quartaire. Kies 1 van de volgende 4 bedrijven en maak een verslag. De 4 bedrijven: een mijn, meubelmaker, restaurant en een verzorgingstehuis voor ouderen.

* Beschrijf in welke sector het bedrijf van jouw keuze zit.

* Beschrijf met welke productiefactoren jou bedrijf voornamelijk te maken heeft en op welke manier.

* Beschrijf hoe jou bedrijf werkt en of dat kapitaalintensief is of arbeidsintensief.

* Wat is de toegevoegde waarde eigenlijk van jou bedrijf?

* Zoek uit wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is en vertel hoe jou bedrijf daar mee omgaat. Zoek op google, naar People, Planet, Profit en betrek dit in je verhaal.

* Jouw bedrijf heeft een convenant gesloten met de overheid, zoek uit wat dat is en beschrijf een voorbeeld.

* Maak een organigram van je bedrijf

* Maak een fictieve arbeidsovereenkomst voor 1 van je medewerkers. Besteedt aandacht aan wet en regelgeving en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Hulp nodig?

Zoek eerst in Google en in je boek naar informatie.

Maak nu je verslag nog mooier met plaatjes en sla het op in je Google drive.


Leer Meer!