Praktische opdracht 1 – 4 Mavo

Hierboven zie je een plaatje van de ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product. Zoals je ziet is die ontwikkeling de laatste jaren wisselend geweest. In deze praktische opdracht ga je beter kijken naar de oorzaken en gevolgen hiervan.

Je maakt een verslag in Word en levert dit in bij je docent.

Je hebt hiervoor 2 lessen.

Maak een verslag

Het verslag bestaat uit:

 • 1.  Voorkant
 • 2.  Inleiding
 •      Opdracht 1
 • 3.  Uitleg van de ontwikkeling van het BBP in de laatste 8 jaar.
 • 4.  Krantenartikelen over verschillende ontwikkelingen in die jaren.
 •      Opdracht 2
 • 5.  Zoek bij elk begrip een goed voorbeeld en vertel in eigen woorden waarom je het voorbeeld kiest. Kies bij elk begrip ook een       plaatje;
 •        - Monopolie
 •        - Oligopolie
 •        - Volkomen concurrentie
 •        - Monopolistische concurrentie
 •        - Planeconomie
 •        - Sociale markteconomie
 •        - Vrije markteconomie

Scroll door voor meer uitleg en het beoordelingsmodel.

 

Uitleg opdracht 1

 1. 1. Kies een toepasselijke voorkant en zet daarop je naam, klas, docent, het onderwerp (dit moet je zelf verzinnen) en de datum.
 2. 2. Hier vertel je wat je kunt lezen in je verslag, verstandig is het om dit als laatste te maken. Dan weet je namelijk precies te vertellen waar je verslag over gaat. Eigenlijk is dit een soort minisamenvatting.
 3. 3. Hier leg je uit wat het BBP is en hoe het zich ontwikkelt heeft in de afgelopen 7 jaar. Dus ging het goed? of ging het juist slecht in Nederland. 
 4. 4. Zoek 3 krantenartikelen die gaan over verschillende momenten in de afgelopen 7 jaar. In 2009 was er de kredietcrisis, daarna ging het langzaam weer beter. Vertel in eigen woorden waarom je dit artikel gekozen hebt.

Beoordelingsmodel opdracht 1

beoordeling

 

 

 

 

 

 

Beoordelingsmodel opdracht 2

 • - Monopolie
 • - Oligopolie
 • - Volkomen concurrentie
 • - Monopolistische concurrentie
 • - Planeconomie
 • - Sociale markteconomie
 • - Vrije markteconomie